Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Το σχολείο μας από Δευτέρα θα ξεκινήσει και μαθήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για την σωστή προετοιμασία όλων μας, σας αποστέλλουμε:

1Αρχείο που περιλαμβάνει όλους τους τρόπους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εφαρμόζει το σχολείο μας. (πατήστε εδώ)

 2. Αρχείο που περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε μια σύγχρονη τηλεκπαίδευση. (πατήστε εδώ)

3. Αρχείο με αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους σύνδεσης του μαθητή με την πλατφόρμα webex  (σύνδεση με smartphone, ή tablet, ή pc). (πατήστε εδώ)

 4. Αρχείο για σύνδεση στην webex  από τηλέφωνο (πατήστε εδώ)

 

Ο σύνδεσμος της ψηφιακής τάξης κάθε εκπαιδευτικού καθώς και ο κωδικός σύνδεσης από σταθερό τηλέφωνο  θα  αποσταλούν  την Κυριακή    στο email των γονέων/κηδεμόνων. Τόσο ο σύνδεσμος όσο και ο κωδικός  δεν θα πρέπει να κοινοποιηθούν  σε κανένα άλλο.

Το συνολικό πρόγραμμα της εβδομάδας καθώς και το ωράριο τηλεκπαίδευσης θα αναρτηθούν την Κυριακή  στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ενημέρωση Μαθητών - Γονέων/Κηδεμόνων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με σκοπό την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.   (πατήστε εδώ)" Δείτε δεξιά για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο"

 

Αντώνης Χαραλαμπάκης

..........................................................................................

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020

Δωρεάν πρόσβαση από κινητά δίκτυα σε ψηφιακές πλατφόρμες του Υ.ΠΑΙ.Θ

                                                                                                                                                                           

Δωρεάν πρόσβαση από κινητά δίκτυα σε ψηφιακές πλατφόρμες του Υ.ΠΑΙ.Θ