Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Σας προτείνω να ασχοληθείτε με τις επαναληπτικές ασκήσεις που βρίσκονται στο ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ . Αυτό υπάρχει τώρα στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
Δείτε τα θέματα που βρίσκονται στις σελίδες 6,7,8,9 και 10.

Μαρία Κορναράκη