Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

ΝΟΡΒΗΓΙΑ- ΡΩΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΡΩΣΙΑ από δύο μαθήτριες του Β4 . 

Ελευθερία Χατζηδάκη και Τζίνα Ορέσκου