Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ

 Σε προηγούμενο διδακτικό δίωρο στο μάθημα των Θρησκευτικών, και συγκεκριμένα στη διδακτική ενότητα 11 , "Γνώμες των ανθρώπων για τον Ιησού Χριστό", είχαμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε από κοινού με τους μαθητές του Α4 την άποψη που έτρεφαν σημαντικές προσωπικότητες σε σχέση μ' αυτό που ο πρεσβύτης Συμεών ονόμασε "σημείον αντιλεγόμενον", το πρόσωπο, δηλαδή, το έργο και την ιστορική παρουσία του Χριστού. Προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε την κριτική κατανόηση του θέματος και να ενεργοποιήσουμε τη συγκριτική δεξιότητα των μαθητών, ξεκινήσαμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για να περάσουμε στον Ιώσηπο, τον Τάκιτο και να καταλήξουμε στον Πασκάλ Μπρυκνέρ (Pascal Bruckner) και τον Μαχάτμα Γκάντι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφενός την πολύπλευρη διαπραγμάτευση του θέματος μας, από θεολογική, ιστορική, λογοτεχνική και κοινωνική σκοπιά και αφετέρου, την εκδήλωση της πρόθεσης από μία ομάδα μαθητών να δημιουργήσουν εξαιρετικές δραστηριότητες γύρω από την ενότητα που διδάχθηκαν.

 Ενθουσιασμένοι από τα λόγια και το αποτύπωμα ενός μεγάλου Ανθρώπου, του Γκάντι, οι μαθητές/τριες Τουρλίτης Ι., Στρατουδάκη Α. , Χαραλαμπάκη Γ., Φραγκιαδάκης Ι., Φραγκόπουλος Ε. και Πιτσιτάκης Ι. ανέλαβαν να προετοιμάσουν δύο παρουσιάσεις PowerPoint και ένα αρχείο Word, τα οποία, πραγματικά, αξίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή μας.


Γιώργος Μέμος, θεολόγος