Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Επισημάνετε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών λύνοντας το παρακάτω σταυρόλεξο. Σε περίπτωση δυσκολίας συμβουλευτείτε τις σχετικές ενότητες στην Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΟΕΔΒ σελ 51-54 και  στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων ΟΕΔΒ σελ 40-41 και 42-44. Και μην ξεχνάτε ότι ο επιμένων νικά!
Γαλημιτάκη Σμαράγδη