Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

LOVE POEM

The awakening of a teenager's heart
Η γλώσσα της καρδιάς χρησιμοποιεί τις λέξεις που την εκφράζουν καλύτερα, ακόμη κι αν είναι ''ξένες''. Μήπως οι αγγλικοί στίχοι μιλούν και στη δική σου καρδιά;