Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Από το 726 έως το 843 το Βυζάντιο ταλαιπωρήθηκε από την Εικονομαχία, μία διαμάχη ανάμεσα σε όσους πίστευαν ότι η λατρεία των εικόνων ήταν σύμφωνη με τις διδασκαλίες της Ορθοδοξίας και σε όσους πίστευαν ότι η λατρεία αυτή ήταν ειδωλολατρική. Αυτή τη διαμάχη με τις φάσεις και τις συνέπειές της στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου τη βλέπουμε στην παρουσίαση της ενότητας.
Μαρκάκη Σοφία

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ