Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Από το 726 έως το 843 το Βυζάντιο ταλαιπωρήθηκε από την Εικονομαχία, μία διαμάχη ανάμεσα σε όσους πίστευαν ότι η λατρεία των εικόνων ήταν σύμφωνη με τις διδασκαλίες της Ορθοδοξίας και σε όσους πίστευαν ότι η λατρεία αυτή ήταν ειδωλολατρική. Αυτή τη διαμάχη με τις φάσεις και τις συνέπειές της στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου τη βλέπουμε στην παρουσίαση της ενότητας.
Μαρκάκη Σοφία