Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ

Φύλλο εργασίας   για το απόσπασμα από το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου) από τη φιλόλογο Πιπεράκη Κυριακή.

Η ιστορία του ημερολογίου

Σκέψεις  της Άννας διόλου εφηβικές