Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η Γη γιορτάζει στις 22 Απριλίου με εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα που χρόνο με το χρόνο γίνονται σοβαρότερα. Η Γη ωστόσο είναι το σπίτι μας, η φιλόξενη εστία μας και είναι ευθύνη όλων -πολιτών, οργανώσεων και κυβερνήσεων- να την υπερασπιστούμε και να την προστατεύσουμε από ποικίλες απειλές. Σχετικά μας ενημερώνει με την παρουσίασή του ο Φουντουλάκης Γιώργος, μαθητής του Γ4, καθώς και το ακόλουθο βίντεο: