Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στο 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016, υλοποιείται Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Το σχετικό έγγραφο θα το βρείτε εδώ.