Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΟΝΟΚΡΑΝΩΝ

Οι Κυονόκρανοι, ως ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (United Nations Peacekeeping), τιμώνται στις 29 Μαΐου. Για το πολύ σημαντικό ρόλο των κυανοκράνων και το περιεχόμενο της παγκόσμιας επετείου μας πληροφορεί με την εργασία της η μαθήτρια του Γ2  Κουλάκη Χρύσα.