Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

ΠΙΚΑΣΟ -ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ

Βιωματική δράση της καθηγήτριας των Καλλιτεχνικών Έλλης Μπαχαροπούλου με τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος Β3 κατά το σχολικό έτος 2015-2016.