Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

Στις 14 Ιουνίου τιμάται ο εθελοντής αιμοδότης που χωρίς ανταμοιβή προσφέρει 10 λεπτά από το χρόνο του και 400ml από το αίμα του. Στην Ελλάδα, με αυξημένες ανάγκες λόγω της μεσογειακής αναιμίας,  μόλις το 52% του συλλεγόμενου αίματος προέρχεται από εθελοντική αιμοδοσία ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες φτάνει στο 95-100%. Για τη σημασία της αιμοδοσίας μας πληροφορεί η μαθήτρια Μυλωνάκη Πόπη.