Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ερωτήσεις αλλά και ασκήσεις/παιχνίδια που αφορούν στους γεωγραφικούς χάρτες (ενότητες Α1.1 έως Α1.5) από την κ. Σπάρταλη Νίκη.