Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Ο ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΟΣΙΑ

Κάθε παιδί-χωρίς υπερβολή- συνέχισε την “κόκκινη κλωστή” του παραμυθιού Ο φτωχός και τα γρόσια από τη σκηνή που ο πλούσιος προσφέρει στο φτωχό τα γρόσια (“…ειδεμή σου τα χαρίζω.” ), με οδηγό τη φαντασία και τις αξίες του. Συλλογίστηκε το ζήτημα των χρημάτων κι έγραψε τη δική του συνέχεια. Διαβάστε κάποιες από τις αφηγηματικές τους προτάσεις εδώ.
 Λυμπέρη Δήμητρα, φιλόλογος.