Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο Ιουστινιανός Α΄ (527-565) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της πρώιμης βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το πολιτικό του πρόγραμμα ήταν: ένα κράτος, μία εκκλησία, μία νομοθεσία. Αυτό το πολιτικό πρόγραμμα και το έργο του Ιουστινιανού στην εσωτερική και  εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου το βλέπουμε στην παρουσίαση του πρώτου κεφαλαίου. 
Μαρκάκη Σοφία