Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2016-2017

Την Εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2016-2017 μπορείτε να τη βρείτε εδώ.