Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

ΚΕΡΑΜΙΑ-ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

Η  γνώση της ιστορίας του τόπου στον οποίο ζει κανείς εξοικειώνει τον άνθρωπο με το περιβάλλον του, ενισχύει τους δεσμούς του με αυτό και πυροδοτεί το ενδιαφέρον του για τη μελέτη της ιστορίας. Στο πλαίσιο του σχολείου η συστηματική σύνδεση του μαθήματος της ιστορίας με την τοπική ιστορία, συμβάλλει στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα αυτό το οποίο παύουν, έτσι, να αντιμετωπίζουν ως ένα σχολικό αντικείμενο που δεν σχετίζεται με την καθημερινή τους ζωή. Επίσης, μέσα από τη μελέτη πτυχών της τοπικής ιστορίας, η μάθηση γίνεται περισσότερο βιωματική και οι μαθητές εξοικειώνονται με τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας. 

   Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης στη διδασκαλία της ιστορίας, ζητήθηκε από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο ή ρωτώντας την οικογένειά τους σχετικά με την προέλευση του ονόματος του χωριού Κεραμ(ε)ιά όπου ζουν και κάποιοι από τους μαθητές αυτούς καθώς και της περιοχής Ταμπακαριά στην ευρύτερη περιοχή της Χαλέπας Χανίων. Αφορμή για την ανάθεση της εργασίας αυτής ήταν η αναφορά του σχολικού βιβλίου ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου στην περιοχή του Κεραμεικού στην Αττική, η οποία πήρε το όνομά της από τη συγκέντρωση στην περιοχή αυτή πολλών εργαστηρίων κατασκευής κεραμικών ειδών.

Άννα Παρασκευαϊδη