Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Σε μια προσπάθεια να επισημανθούν  τα σημαντικότερα σημεία σε αρκετές από τις ενότητες της Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου δίνονται φύλλα με ερωτήσεις και χάρτες καθώς και σύνδεσμοι σε βιντεάκια για καλύτερη κατανόηση. Συγκεκριμένα ελέγξτε τις γνώσεις σας στις παρακάτω ενότητες:
Ενότητες Β1-Β2

Νίκη Σπάρταλη