Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (ΕΝΟΤΗΤΑ 6)

Ασκήσεις εμπέδωσης γιατί κάτι δεν πήγε καλά με τους προσδιορισμούς (ομοιόπτωτους-ετερόπτωτους).
Πιπεράκη Κυριακή