Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο Ζ (Η ανάπτυξη της Μακεδονίας) ελέγξτε τις γνώσεις σχετικά με το κράτος της Μακεδονίας και το έργο του Αλέξανδρου λύνοντας το αντίστοιχο σταυρόλεξο. Από τη Γαλημιτάκη Σμαράγδη.