Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΦΥΛΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017 ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου ότι για την επόμενη τάξη πρέπει να φυλάξουν τα ακόλουθα διδακτικά βιβλία::
Βιολογία Α΄ και Β΄
Μαθηματικά  Α΄ και Β΄ 
Ξενόγλωσσα βιβλία Α΄και Β΄.

Τέλος για τους απόφοιτους της Γ΄ τάξης  χρήσιμα βιβλία και στο Λύκειο είναι τα: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων.
Τονίζεται ότι τα παραπάνω βιβλία αφορούν και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου καθώς και η Γραμματική, το Συντακτικό και το Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και η γραμματική της Νέας Ελληνικής.