Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ

Για το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας των μετεξεταστέων για την περίοδο Ιουνίου 2017 πατήστε εδώ.