Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΚΛΑΔΙΣΟΣ

Περιοχή στη δυτική είσοδο της πόλης των Χανίων. Ονομάζεται έτσι από τον ομώνυμο ποταμό που με τη σειρά του πιθανόν οφείλει την ονομασία του στις πολλές διακλαδώσεις του ή στην έντονη βλάστηση (κλαδιά) που χαρακτηρίζει τις όχθες του. Στο μεσαίωνα μαρτυρείται βυζαντινός οικισμός ''Κλαδισός'' που σήμερα τοποθετείται στην περιοχή Πελεκαπίνα. Στη δε τουρκοκρατία υπήρχε μουσουλμανικό  ταφικό μνημείο.
   Τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνά λόγος για την ανάγκη ανάπλασης της περιοχής και έχουν κατατεθεί μελέτες που προτείνουν καίριες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Τον επαναπροσδιορισμό ακριβώς του ρόλου του Κλαδισού στο αστικό τοπίο των Χανίων υποστηρίζουν με την καινοτόμο διπλωματική εργασία τους δύο απόφοιτες της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με άρθρο των Χανιώτικων Νέων.     Με τοπωνύμιο Κλαδισός ολοκληρώνεται η παρουσίαση των σημαντικότερων περιοχών τόσο της παλιάς όσο και της νέας πόλης των Χανίων. Στο επόμενη φάση θα ακολουθήσει σχολιασμός μνημείων με σημαντική ιστορία,