Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS KA2

Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για το σχολείο μας η έγκριση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus KA2, τα οποία θα υλοποιηθούν τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19 και προβλέπουν μετακίνηση τόσο εκπαιδευτικών όσο και μαθητών. Κοινός στόχος όλων των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν είναι παρά η διαρκής βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης.
   Πρόκειται για τα προγράμματα: 
   Ευχή μας η πλέον γόνιμη συνεργασία μεταξύ των σχολείων σύμπραξης. Καλή δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες για την επιτυχή υλοποίηση των δύο προγραμμάτων. Και βέβαια καλά ταξίδια στη γνώση!