Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ENHMEΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Η ενημερωτική συνάντηση με τους Γονείς & Κηδεμόνες των τάξεων Β΄ και Γ΄του σχολείου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2017. Στην εισαγωγή του ο Διευθυντής του Γυμνασίου κ. Χαραλαμπάκης Αντώνης έδωσε διευκρινίσεις για την επιλογή του τρόπου και του χρόνου της συνάντησης και στάθηκε στις προσδοκίες από αυτήν, εστιάζοντας στην ανάγκη ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης καθηγητών -γονέων για το μέγιστο όφελος των μαθητών.
    Ακολούθησαν επεξηγήσεις για τα μαθήματα και την αξιολόγηση της επίδοσης καθώς και για τις απουσίες. Έγινε επίσης  λόγος για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των μαθητών όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. Τέλος έγινε αναφορά σε εκπαιδευτικές δράσεις εκτός του συμβατικού αναλυτικού προγράμματος, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα, σχολικά προγράμματα, ενημερώσεις και διδακτικές επισκέψεις  που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Την παρουσίαση του κ. Χαραλαμπάκη μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
    Στη συνέχεια ο Διευθυντής έδωσε τον λόγο σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς προκειμένου να παρουσιάσουν την ιστοσελίδα του σχολείου (κ. Γαλημιτάκη), τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΚΑ1 και ΚΑ2 ( κ. Λυμπέρη, κ. Σπάρταλη) και περιβαλλοντικά θέματα (κ. Καλλιβρετάκη). Ακολούθως άλλοι καθηγητές του σχολείου μίλησαν για το μάθημά τους και κατέθεσαν τον προβληματισμό τους  για τη συμπεριφορά των μαθητών.
    Τέλος οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν κατ΄ιδίαν από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τμήματος και τους λοιπούς διδάσκοντες.