Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, όπως επιστημονικά έχει αποδειχθεί, συμβάλλει όχι μόνο στη σχολική επίδοση των μαθητών αλλά και στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους.
Προσδοκώντας την επικοινωνία μαζί σας, σας ενημερώνουμε πως οι μέρες που μπορείτε να ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες είναι κυρίως η Τρίτη και η Τετάρτη σύμφωνα με το πρόγραμμα που μπορείτε να βρείτε εδώ.