Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

Επαναληπτικό φυλλάδιο στις ενότητες μέτρηση μήκους και μέτρηση χρόνου από τη Νίκη Σπάρταλη.