Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1453- ΙΣΤΟΡΙΑ Β'- ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

  ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1453  -  ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τα αποσπάσματα προέρχονται από βιβλίο του Ράνσιμαν σχετικό με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, το 1453. Καλή και η ανάγνωσή τους, ακόμη καλύτερη η ενασχόληση με τις σχετικές ερωτήσεις.
Αστέριος Μανάκος