Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΧΗΜΕΙΑ Γ'- ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Να κάνουμε μία επανάληψη στην Ονοματολογία των Ανόργανων χημικών ενώσεων .
Μαρία Κορναράκη