Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

ΦΥΣΙΚΗ Α'- ΜΟΝΑΔΕΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Να κάνουμε μία επανάληψη στις μονάδες της Φυσικής που έχουμε μάθει. ΜΗΚΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΟΓΚΟΣ, ΜΑΖΑ

Μαρία Κορναράκη