Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2020


Γεια σας και πάλι παιδιά!
Οι τωρινές συνθήκες επέβαλαν η εφαρμογή της  ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου να γίνει από απόσταση και όχι όπως στην εικόνα.
Αναρτάται επομένως επαναληπτικό υλικό για να σας βοηθήσει στην συμπλήρωση του σταυρόλεξου, αλλά και για να αποτελέσει  το ερέθισμα για το ξεκίνημα της γραπτής εργασίας.
Συνδεθείτε με την παρακάτω εφαρμογή στην οποία αναφέρονται και εξηγούνται βασικές έννοιες από την παραγωγή και την βιομηχανία.
Θυμηθείτε την επίδραση των συντελεστών στην παραγωγή.
Θυμηθείτε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διευθυντών σε μια παραγωγική μονάδα. Χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες από την παρακάτω εφαρμογή, καθώς και αυτές που συλλέξατε κατά την διάρκεια της  διδακτικής επίσκεψης  της ομάδας σας, πριν ξεκινήσετε να συντάσσετε το αντίστοιχο κεφάλαιο της γραπτή σας εργασίας
Αναζητήστε στο διαδίκτυο στο youtube βίντεο με θέμα «κατασκευή μακέτας»  ώστε να πάρετε ιδέες , συγκεντρώστε υλικά αν δεν το έχετε ήδη κάνει , έτσι ώστε, επιστρέφοντας στο σχολείο, να μην χρειαστούμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της μακέτας.
Να περνάτε όμορφα, χωρίς όμως να αποστασιοποιηθείτε από τις μαθητικές σας υποχρεώσεις.
Αντώνης Χαραλαμπάκης