Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Υπενθυμίζω στους μαθητές του Α3 και του Α4 ότι έχουν να ασχοληθούν με συγκεκριμένες ασκήσεις-ερωτήσεις  Αρχαίας Ιστορίας, η απάντηση των οποίων χρειάζεται αναζήτηση στο διαδίκτυο.
Σας εύχομαι τα άριστα.
Αστέριος Μανάκος