Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 20/3/2020

 Για την υλοποίηση προγραμμάτων Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης , τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες , θα χρειαστεί οι μαθητές μας να αποκτήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Παρακαλούμε για την εγγραφή των μαθητών να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.
Τα απαραίτητα στοιχεία εγγραφής (όνομα,επώνυμο, αριθμός μητρώου, ημερομηνία γέννησης) πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που είναι γραμμένα στον έλεγχο προόδου του/της μαθητή/τριας που πήρατε τον Ιανουάριο.
Σας παραθέτουμε το έγγραφο της υφυπουργού σχετικά με τον λογαριασμό των μαθητών/τριών στο ΠΣΔ: