Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Το Υπουργείο Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ.) προτείνει στους μαθητές να περιηγηθούν σε μουσεία και φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Μαρία Κορναράκη