Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

ΕΛΕΝΗ-Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

 Ελπίζω να είστε όλοι καλά..!
Με χαρά λαμβάνω τις απαντήσεις σας και περιμένω τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων.

Ας αρχίσουμε την επανάληψη  από την αρχή του έργου...και μάλιστα τον Πρόλογο.. 
Θα, έχετε λοιπόν να μελετήσετε την 1η Σκηνή του Προλόγου (10-15 σελ), τον Μονόλογο της Ελένης. 

Εργασίες 

1) Ας διερευνήσετε τον λειτουργικό ρόλο του Προλόγου. 
(Ενημερώνει τον θεατή για την Προϊστορία της δράσης, τον τόπο, τα πρόσωπα.. ) 

2)  Ποιοί λόγοι οδήγησαν την Ελένη σε αυτή την "τραγική θέση "...όπως διατυπώνεται στους στιχ 68-69;

3) Να θυμάστε το βοηθητικό λεξικό όρων στο τέλος του βιβλίου στις σελίδες 142-144.

Να περνάτε όμορφα και δημιουργικά! 

Κατερίνα  Κλωθάκη