Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙΔΙΑ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

5.3 ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ

Ας δούμε την βασική θεωρία σχετικά με τα αλληλόμορφα γονίδια.

Μαρία Κορναράκη