Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ -2- ΜΑΪΟΣ 2020

Ας συνεχίσουμε την επανάληψη μας στην Γεωγραφία με τις ζώνες ώρας, την κλίμακα του χάρτη, το κλίμα της Γης και το δελτίο καιρού.
Καλή επανάληψη!

Μαρία Κορναράκη