Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΜΑΪΟΣ 2020

Το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) στέλνει τις ακόλουθες οδηγίες , για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς , σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων.