Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ

Μία εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών.
Παρουσιάζεται από την μαθήτρια μας Κοκολάκη Ανδριάνα.