Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

" Ανάρτηση παρουσίασης ΚΕΣΥ Χανίων : ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ; "

 " Λίγο πριν την επιλογή σχολείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ  από τους μαθητές της Γ' τάξης Γυμνασίου  σας  στέλνουμε την παρουσίαση του ΚΕΣΥ Χανίων  προς ενημέρωσή σας. "