Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Σ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

                                          

  Θεωρώ το κείμενο αυτό πολύ   ενδιαφέρον και θέλω να το                      μοιραστώ μαζί σας.

            Αστέριος Μανάκος