Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αυτό είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας από 16/11 και το ωράριο της τηλεκπαίδευσης.