Κανονισμός σχολείου

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,
το συνοπτικό κανονισμό λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενιζέλου καθώς και τις συνακόλουθες υποχρεώσεις των μαθητών/τριών θα βρείτε εδώ.