ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

Έντυπο για Δικαιολόγηση απουσιών
  • Πατήστε εδώ για υπεύθυνη δήλωση γονέα  δικαιολόγησης απουσιών και εδώ για την αίτηση του γονέα που συνοδεύει την δικαιολόγηση απουσιών από γιατρό.  .
Έντυπα Αιτήσεων
Υπεύθυνη δήλωση
  • Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση 105 (ΥΔ 105)).

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ