15ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τις εκλογές του σχολείου μας , αναδείχτηκε το νέο μας 15μελές συμβούλιο.