Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι μετά την τελική διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος για το σχολικό έτος 2019-2020 προέκυψαν και οι ώρες ενημέρωσης από τους διδάσκοντες. Προς διευκόλυνση σας αποφασίστηκε η κύρια ημέρα ενημέρωσης να είναι η Τρίτη κατά την οποία το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών θα είναι στο σχολείο από τις 10:00 έως τις 12:30.
Τις ώρες ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων  από τους διδάσκοντες καθηγητές για το σχολικό έτος 2019-2020  μπορείτε να δείτε εδώ.
Οι 3 εκπαιδευτικοί που δεν διδάσκουν στο σχολείο μας την Τρίτη θα ενημερώνουν τους γονείς την Παρασκευή.

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η ΩΡΑ :  08:15 - 09:00

2η ΩΡΑ :   09:10 - 09:50

3η ΩΡΑ :   10:00 - 10:40

4η ΩΡΑ :   10:50 - 11:30

5η ΩΡΑ :   11:40 - 12:20

6η ΩΡΑ :   12:30 - 13:10

7η ΩΡΑ :   13:20 - 14:00