Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

1.Να δικαιολογήσετε γιατί :
   α)κάθε  ορθογώνιο τρίγωνο έχει μια ορθή γωνία
   β)κάθε αμβλυγώνιο τρίγωνο έχει μια αβλεία γωνία.

2.Να σχεδιάσετε ένα ρόμβο ΑΒΓΔ με διαγωνίους  ΑΓ = 6 cm  και ΒΔ = 4 cm.

3.Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ( ΑΒ = ΑΓ) φέρτε την προέκταση Αx της πλευράς ΑΒ προς
  το μέρος του Α και από το Α φέρτε την Αy // ΒΓ. Δικαιολογήστε ότι   οι γωνίες xAy και  yΑΓ είναι
  ίσες.Τι είναι η ημιευθεία Αy της γωνίας xAΓ.

4.Να κατασκευάσετε τετράγωνο με περίμετρο 16 cm.

5.Η μια πλευρά ενός παραλληλογράμμου είναι 6cm και η περίμετρός του είναι ίση με την περίμετρο
  ενός τετραγώνου πλευράς 7cm.Βρες τις άλλες πλευρές του παραλληλογράμμου .

6.Η μια γωνία ενός ρόμβου είναι 32 μοίρες .Υπολόγισε όλες τις γωνίες του ( δικαιολόγησε
   τους υπολογισμούς σου)

7.Χάραξε τα ύψη ενός παραλληλογράμμου από την κορυφή Α ,όταν η γωνία Α είναι οξεία.

8.Σ΄ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ( ΑΒ = ΑΓ) η βάση του ΒΓ έχει μήκος 10 cm .Αν η περίμετρος
    του τρίγωνου είναι 32 cm να  βρείτε  το μήκος των πλευρών ΑΒ και ΑΓ.

Βλαμάκη Χαρά

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ