Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Κεφάλαιο 1ο Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα παρακολουθήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου κράτους που δημιουργήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α΄. Θα κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους ο Κωνσταντίνος Α΄ αποφάσισε να ιδρύσει ένα νέο διοικητικό κέντρο στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου με πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του την Κωνσταντινούπολη. Θα δούμε επίσης τα μεγάλα έργα με τα οποία ανοικοδόμησε την Πόλη, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η θρησκευτική του πολιτική με την  οποία στήριζε τον Χριστιανισμό και τους χριστιανούς. 
Μαρκάκη Σοφία.

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ