Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Το    αραβικό εμπόριο ευνοήθηκε, από τα μέσα του 8ου αι και μετά, από σημαντικές καινοτομίες που υιοθέτησαν οι άραβες έμποροι. Παράλληλα τα γράμματα και οι τέχνες είχαν μεγάλη ανάπτυξη στο Ισλάμ ενώ οι οι επιστημονικές επιδόσεις των Αράβων επηρέασαν σημαντικά τη Δύση Αυτά τα επιτεύγματα τα εξετάζουμε στην παρουσίαση του 2ου κεφάλαιου.
 Μαρκάκη Σοφία.

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ